Timmerrännan över Getterån

Det kan verka ganska torftigt att som turistmål besöka en gammal träkonstruktion som en gång användes att transportera timmer i. För den ser inte mycket ut för världen idag – men en gång i tiden var Timmerrännan över Getterån en del av en betydelsefull epok i bygdens historia.
Timmerhandel började bli viktig i bygden i mitten av 1700-talet. Sedan 1500-talet hade man försökt transportera timmer från de stora skogarna ut till havet – men det var mycket av timret som man helt enkelt inte kunde transportera med häst, så man började undersöka vattenvägarna. På denna väg gick det mycket enklare – men för att kunna komma hela vägen fram till havet var man tvungen att göra konstgjorda vattenvägar – så kallade timmerrännor. Timmertransporten gick nu mycket mer effektivt, men var långt ifrån problemfri. Som ett led att få effektivare transportvägar vill men forcera en rullstensås på vägen mot Storforsen. Ingenjören Magnus Huss från Sundsvall fick i uppdrag att genomföra sprängningar i rullstensåsen som visade sig vara för porös för att motstå vattentrycket. Den 6 juni 1796 slutade detta med en av Skandinaviens största naturkatastrofer.  Timmerrännan skar genom grusåsen och den närliggande sjön Ragundasjön tömdes på allt sitt vatten på endast fyra timmar. En flodvåg sköljde sedan utmed Indalsävens dalgång och tog sig ända ned till kusten. Många fastigheter sköljdes med, men som tur var inga människor.
Vill du lära dig mer om bygden kring Sundsvall och dess historia kan du börja ditt sökande på hotell-sundsvall.se och sedan gå vidare därifrån.