priset på bostäder stigit i snabb takt ända sedan 1990-talet.

Det har förmodligen inte undgått någon att priset på bostäder stigit i snabb takt ända sedan 1990-talet. I takt med detta har hushållen tvingats låna mer för att skaffa bostad. Småhus ökade i pris med hela 120 procent mellan 1996 och 2011. Det är inte undra på att antalet mäklare ökat med nära 50 procent bara under det senaste decenniet. De är i en lukrativ bransch. Vad förklarar då denna utveckling? Enligt en färsk rapport från Boverket är den främsta orsaken att Sveriges befolkning blivit rikare. Givetvis spelar även trängboddheten in. Det byggs helt enkelt inte tillräckligt mycket i storstadsregionerna och andra tillväxtområden. På sikt är utvecklingen oroväckande, inte minst om man betänker bolånekrisen i USA för några år sedan och den internationella finanskris som denna satte i rullning. Vi känner fortfarande av effekterna.

De senaste åren har allt fler varnat för konsekvenserna av att låta bostadsmarknaden skena iväg. För att komma till rätta med problemet utfärdade Finansinspektionen ett antal rekommendationer som trädde i kraft hösten 2010. Generellt sett så ledde dessa till hårdare restriktioner. Banker och finansiella institut ställer nu helt enkelt hårdare krav på den som vill låna än vad de gjorde för några år sedan. Denna nya policy har slagit hårt mot många människor. Idag är över 400 000 arbetslösa. För dem är det betydligt svårare att få lån idag. Detsamma gäller alla de som av en eller annan anledning råkat få en betalningsanmärkning. Vad ska man då göra om de vanliga bankerna vägrar låna ut pengar. På http://www.flexilan.se kan du läsa om alternativa låneinstitut.