Mögelborttagning och mögelsaneringsprocessen

Mögel i inomhusmiljö är oftast relaterade till vatten eller fukt. Mögel kan också orsakas av
ofullständig torkning av golv, översvämningar, läckande tak, fastighetstekniska problem eller trasiga VVS kopplingar.
Följande är en generell uppsättning steg som används för att identifiera, mäta och fastställa
olika typer och nivåer av mögel i angripna områden. Den hjälper också till att utforma en
plan för mögelsanering.
1. Identifiera källan och förutsättningarna som startade möglets uppkomst. Det första steget i att lösa mögelproblem är att stoppa källan till fukt.
2. Identifiera omfattningen av mögelproblemet. Beroende på storlek är det olika stora resurser som behöver sättas in.
3. Isolering av arbetsområdet. Under mögelborttagning och sanering av mögelsporer kan det uppstå risk för korskontaminering som kan skapa en situation värre än det ursprungliga problemet. Därför måste ett sådant område inkapslas efter strikta rutiner.
4. Mögelborttagning och materialkassering. Efter inkapslingen är på plats ska det
mögelkontaminerat materialet desinficeras och ibland helt kasseras, om det är bortom räddning.
5. Mögelsanering. Icke-porösa eller semi-porösa material såsom trä, metall, plast och betong kan rengöras på plats utan att behöva tas bort.
6. Efterbehandling. Efter ett område är sanerat och fritt från mögel görs en mögelbehandling som ska förebygga framtida uppkomst av mögel.
7. Inspektion. Efter att en mögelsanering genomförts är det vanligt att det anlitas en oberoende granskare som kör tester och försäkrar att möglet verkligen är borttaget och att området är mögelfritt.
Efter du läst denna text kanske du vill läsa mer om mögelsanering, och då också veta var
man kan göra det. Du kan hitta allt du behöver veta om mögelsanering om du går in på
www.mögelsanering.biz och tittar runt ett tag. Där hittar du många informativa artiklar som
kan fungera som både rådgivning och stöd när du ska gå vidare med en eventuell
mögelsanering i ditt hem.