Lån

Det finns flera olika sätt att låna pengar på, men principen är alltid den samma. En person, gäldenären, vill låna pengar av en annan person eller företag, borgenären. Man betalar nästan alltid ränta på lånet, alltså en slags ersättning för att borgenären lånar ut pengarna. Många långivare tar också ut andra avgifter när de lånar ut pengar till någon. Exempel på avgifter är t.ex. uppläggningsavgifter och aviseringsavgifter. Uppläggningsavgift innebär att låntagaren betalar en avgift för att täcka vissa kostnader som kan uppkomma i samband med att avbetalningen av ett lån gås igenom. Inkluderat i denna avgift kan t.ex. vara kreditupplysningar. Det kan också vara en del av lön eller andra administrativa kostnader själva uppläggningen av ett lån kan kräva. Aviseringsavgift är helt enkelt kostnaden för att skicka ut ett inbetalningskort till låntagaren så att denne kan börja betala av sitt lån.

När man tar ett lån kan det kännas lockande att försöka betala av det så snabbt som möjligt. Detta är givetvis på ett sätt en god tanke och det kan givetvis vara hälsosamt att bli av med sina skulder så snabbt som möjligt. Problemet är bara att om man försöker betala tillbaka ett lån för snabbt så kan man lätt hamna i en ny kris och måste eventuellt låna ännu pengar för att ta sig ur den. Det är alltid bra att noga gå igenom villkoren med sin långivare så man har en plan för hur snabbt pengarna kan betalas tillbaka. Oftast går det att hitta en återbetalningstakt som fungerar för båda parter. lanpengar.se