Grace Wellness – Om övervikt & Fetma

Idag beräknas omkring hälften av alla vuxna män, över en tredjedel av alla vuxna kvinnor samt cirka en fjärdedel av alla barn i Sverige vara överviktiga eller feta. Omfattande forskning har visat att övervikt och fetma ökar risken att drabbas av såväl fysiska som psykiska besvär. Bland annat ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, högt blodtryck, infertilitet och cancer. Överflödiga kilon kan även leda till sömnrubbningar samt andnings- och ledbesvär. Studier vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har fastställt samband mellan övervikt och depressiva symptom.

Vi på Grace Wellness har sedan starten 2008 arbetat aktivt för att sprida information om relationen mellan viktkontroll och allmänhälsa. Vår ambition är att bistå människor med de redskap som gör det möjligt att uppnå en varaktig viktminskning och därmed skapa förutsättningar för bättre hälsa och ett rikare liv. En central del av Grace Wellness arbete bygger på vårt samarbete med medicinskt sakkunniga. Vi utvecklar unika kosttillskott som baseras på spetsforskning. Mer om detta hittar du när du går in på http//www.grace-wellness.se och klickar på ”Dokumentation”.

Per-Arne Öckerman-numera professor emeritus i klinisk kemi vid Lunds universitet och tidigare rådgivare till Socialstyrelsen i kostfrågor-har i sin mångåriga forskning visat på de stora hälsovinster som kan uppnås genom en reduktion av fria radikaler med hjälp av antioxidanter. På vår hemsida kan du bland annat köpa kosttillskottet Bredspektrum Antioxidant, vars mineraler, vitaminer och antioxidanter hjälper till att stärka ditt immunförsvar. Inom kort kommer även vår nya produkt, Multinutrient, att finnas tillgänglig.

Läs mer om oss och våra hälsoprodukter på grace wellness.se. Här kan du även anmäla dig till vår kostnadsfria viktskola. Välkommen till Grace Wellness!

Mer fakta på grace-wellness.nu
www.gracewellness.nu