Förorenar din städfirma luften på kontoret?

Förorenar din städfirma luften på kontoret?
Många kommersiella städföretag använder starka kemiska medel vid städning. Dessa hårda städprodukter kan döda bakterier och desinficera ytor, men de kan också påverka inomhusluften i din byggnad. Att upprätthålla god luftkvalitet är nödvändig för att skapa en sund inomhusmiljö. Flyktiga organiska föreningar (VOC) är vanliga kemiska vätskor som finns i en mängd olika städmedel som används i skolor och i kommersiella byggnader. Dessa produkter kan påverka luftkvaliteten i din byggnad i negativ riktning, även med en fungerande ventilationssystem. Fortsatt exponering för städmedel med höga halter av VOC kan orsaka kort-och långsiktiga hälsoeffekter inklusive:
- Astma
- Torra ögon
- Illamående
- Trötthet
- Yrsel
- Slembildning
- Halsirritation
Gröna städprodukter är mindre farliga för människor och mer miljövänliga än traditionella städmedel. De flesta av dessa produkter innehåller naturliga ingredienser, med mycket få kemikalier. Vissa gröna städmedel är lättare för naturen att bryta ned, har en mindre toxicitet och låg VOC-halt.
Den städfirma du väljer bör ha stor kunskap om gröna produkter och effektiva städmetoder för att kunna skapa det slutresultat du önskar. Städpersonalen bör vara utbildade i gröna städmetoder och användningen av de nyaste gröna produkterna. Förlitar du dig på kvalificerad städpersonal för att ta hand om dina städbehov, innebär att du kommer att ha mer tid över för att ta hand om dina affärer. Plus – människorna i ditt företag kommer att en hälsosammare arbetsmiljö.

Det bästa sättet att hitta ett företag som använder rätt sorts produkter är helt enkelt att jämföra dem med varandra. Begär in offerter som inte bara är baserade på pris i förhållande till storleken på uppdrag, utan även på vilka städmetoder de använder. Där kan du sålla bort dem som använder sådana metoder som du inte vill uppmuntra.
Du kan göra jämförelser enkelt om du går in på kontorsstädning via www.kontorsstädning.org.